Vicon LB

Visina bale može biti 70. 80 ili 90 cm.
Dužina bale je max 3 metra.
Moguće je seckanje prilikom baliranja.
Postiže se ujednačena tvrdoća bale i po visini i po širini i po dužini zahvaljujući patentiranom sistemu za predsabijanje koji je u upotrebi od 2007. godine.
Pritisak sabijanja je do 200 bar.
Vicon LB