Vicon RV

Komoru za baliranje čini 5 kaiševa.
Prečnik bale je od min. 0,8m do max. 1.85m.
Tvrdoća bale se može povećavati kako bala raste u cilju zaštite od kiše i postizanja pravilnog oblika koji će se održati duže vreme.
Vezivanje može biti kanapom ili mrežicom.
Biljni materijal se može seckati prilikom baliranja.
Vicon RVVicon RV