Vicon BW

Mašina se može priljučiti na Vicon balirku tako da rade sa jednim traktorom.
Mašina sama podiže balu sa površine zemlje i po motavanju je sama istovara na okruglu ili na ravnu stranu.
Upravljanje može biti ručno, električno ili pomoću kompjutera.
Namenjena je za profesionalnu upotrebu ali ne za najveća imanja.
Vicon BW