RAU Combimat

Germinator za vrhunsku predsetvenu pripremu. Radni zahvat 4,5 i 6 m.

Mašina je nošena, sa transportnom širinom ispod 2,5 m. Svi radni organi se mogu nezavisno podešavati za postizanje optimalnih rezultata rada.

Daska za ravnanje se sastoji od velikog broja nezavisnih a pritisak na zemljište se može podešavati pomoću hidrocilindra.
Dubina rada se u prednjem delu kontroliše cevastim valjkom koji dodatno mrvi zemljište. Posle valjka se nalaze dva reda debljih S opruga sa većim klirensom a odmah iza njih još dva reda tanjih S opruga sa manjim klirensom. Ugao S opruga se može menjati tako da one mogu podizati zemlju, sabijati zemlju ili je samo mrviti i mešati u srednjem položaju. Iza S opruga može biti brana sa prstima debljine 8 mm i na kraju još dva valjka za završetak setvene posteljice i kontrolu dubine rada u zadnjem delu.


RAU Combimat