RAU Kulticrop međuredni kultivator

6,8,12 ili 18 redova, Sa zaštitnim diskovima i motičicama na S oprugama.

Za međuredno rastojanje od 50 cm koriste se 3 S opruge sa motičicama a za međuredno rastojanje od 70 cm 5 S opruga sa motičicama.

Zaštitni diskovi omogućavaju da se prva kultivacija obavi u fazi kada biljka ima samo dva lista i da se pri tome postižu učinci od preko 100 Ha na dan.

Koriste se specijalno dizajnirane S opruge na koje se ne hvata posečen korov i nikada nema gušenja.

RAU Kulticrop međuredni kultivatorRAU Kulticrop međuredni kultivator